Nigdzie indziej nie można się tak nauczyć wzajemnego zrozumienia i solidarności jak w rodzinie. W niej najlepiej uczymy się wyrozumiałości, wzajemnej pomocy i przebaczania.
Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński i zakładają rodzinę, Bóg towarzyszy im swoim błogosławieństwem.

Znakiem małżeństwa jest wyrażenie wzajemnej zgody mężczyzny i kobiety na trwający całe życie związek w miłości i wierności. Dokonuje się ten fakt w formie uroczystego przyrzeczenia we wspólnocie Kościoła, to znaczy wobec kompetentnego kapłana i świadków ślubu. W małżeństwie łączy Chrystus mężczyznę i kobietę w święty i nierozerwalny związek, i udziela im łask oraz mocy potrzebnych do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Słowa przysięgi małżeńskiej:
Ja, N., biorę ciebie, N., za małżonka i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny, i wszyscy święci.

W naszej parafii:

  • pragnący zawrzeć związek małżeński winni zgłosić się co najmniej trzy miesiące wcześniej w kancelarii parafialnej we wtorek o godz. 19.00 z dokumentami:
    • dokumentem z Urzędu Stanu Cywilnego (konkordatowym),
    • dowodem osobistym,
    • aktualną metryką chrztu,
    • świadectwem uczęszczania na lekcje religii;
  • przygotowanie narzeczonych obejmuje nauki przedślubne w parafii Wniebowzięcia NMP w każdy poniedziałek o godz. 19.00 oraz nauki w Poradni Życia Rodzinnego.