Wszyscy ochrzczeni i bierzmowani mają udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, aby prowadzić święte życie, wypełniać wolę Bożą i świadczyć o Jego prawdzie.
To powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych ma być według Jezusowego kazania na górze „solą ziemi” i „światłem świata”.

Wśród ludu Bożego istnieje szczególne powołanie do służby ludowi Bożemu i budowania wspólnoty – powołanie kapłańskie.

Módlmy się wytrwale o dobrych kapłanów: Panie, poślij pracowników na Twoje żniwo!

Przez święcenia kapłańskie otrzymują wybrani misję służenia Chrystusowi i Kościołowi. Chrystus obdarza ich władzą nauczycielską, pasterską i kapłańską. On wspomaga ich łaską potrzebną w życiu i posługiwaniu kapłańskim.
Znakiem zewnętrznym sakramentu kapłaństwa jest nałożenie rąk biskupich na głowę wybrańca. Czynią to również wszyscy obecni podczas święceń kapłani.

Z modlitwy konsekracyjnej:
Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym sługom swoim godność prezbiteratu: odnów w ich sercach ducha świętości, aby od Ciebie otrzymali urząd kapłański i przykładem swego postępowania pociągnęli innych do poprawy obyczajów… Pobłogosław, uświęć i wyświęć Twoje sługi, których wybrałeś…

W naszej parafii:

  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne.