Msza święta zawiera esencję wszystkiego, co Jezus powiedział i dla nas uczynił. We Mszy świętej uobecnia się zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa; obchodzimy Jego pamiątkę i cieszymy się Jego obecnością wśród nas. On kieruje do nas swe słowo, ofiaruje za nas swe Ciało i Krew, oddaje się nam pod postaciami chleba i wina.
Msza święta jest: pamiątką naszego Pana Jezusa Chrystusa, ofiarą Chrystusa i Kościoła, świętą ucztą i świętem naszej wiary.

Znakami Eucharystii są chleb i wino, przemienione w czasie Mszy świętej w Ciało i Krew Pańską. Chrystus łączy się ze wszystkimi członkami swego Kościoła i ofiaruje się za nas Ojcu. On sam jest naszą ofiarą i pokarmem.

Bez regularnego uczestnictwa we Mszy świętej trudno chrześcijaninowi zachować żywą wiarę. Ta bowiem karmi się tym, co dokonuje się we Mszy świętej: wspólnotą ze wszystkimi wiernymi; nastawieniem się na Boga w modlitwie; słuchaniem słowa Bożego; poddaniem się woli Bożej we wspólnocie z Chrystusem; udziałem w Jego ofierze i uczcie; posłannictwem i błogosławieństwem Pana.

W naszej parafii  Msze Św.:
  • w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00,
  • w niedziele i uroczystości o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.15 i o 19.00;
  • w niedziele o godz. 10.00 /w kościele Ducha Św./ msza trydencka;
  • w drugie soboty miesiąca o godz. 9.00 w int. chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;
  • w święta nakazane – o godz. 7.00, 9.00 i 18.00;

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. od września do maja obejmuje: udział we Mszy Św. dla dzieci w niedziele o godz. 11.00 i we Mszy Św. szkolnej w każdą środę o godz. 18.00 – po tej Mszy katecheza dla dzieci.