Przez chrzest stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła. Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest woda, którą polewa się głowę katechumena. Chrzest wiąże nas nierozerwalnie z Chrystusem, zmazuje grzech pierworodny i wszelkie grzechy osobiście popełnione oraz daruje nam nowe życie w Duchu Świętym.
Formuła chrztu brzmi:
N., Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ważnie chrzcić może każdy człowiek, jednak poza wypadkiem nagłym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon.
Chrzcząc, działa Kościół na polecenie zmartwychwstałego Chrystusa, który na końcu Ewangelii wg św. Mateusza posyła uczniów do wszystkich narodów:
Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Mt 28,18-20

W naszej parafii:

  • chrztu udzielamy dzieciom z rodzin mieszkających na terenie naszej parafii: w drugą sobotę o godz. 18.45 i w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 12.15 (w czasie wakacji o 11.00);
  • nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się o godz. 18.30 w piątek przed drugą niedzielą miesiąca;
  • wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka, zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych.