W chorobie, wśród bólów i dolegliwości, szczególnie w nie-bezpieczeństwie śmierci, czujemy się biedni i potrzebujemy po¬mocy. Jakaż to pociecha, że i w takich sytuacjach Bóg chce być przy nas i nas nie opuszcza! Już w Kościele czasów apostolskich w sposób szczególny opiekowano się chorymi:
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pa-na. A modli¬twa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Jk 5, 13-15

W sakramencie chorych umacnia Chrystus człowieka w chorobie i zagrożeniu życia, uwalnia chorego od winy i pomaga za swoim przykładem cierpliwie znosić cierpienia.
Zewnętrznym znakiem sakramentu namaszczenia chorych jest namaszczenie chorego olejem świętym na czole i na dłoniach. Kapłan nakłada na chorego ręce i namaszcza go, mówiąc przy tym:
Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.

W naszej parafii:

  • w niebezpieczeństwie śmierci sakrament chorych udzielany jest na każde wezwanie;
  • w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 chorzy mają możliwość przyjęcia w domu sakramentów: pokuty, namaszczenia chorych i Eucharystii;
  • w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00 odprawiana jest Msza Św. w intencji chorych połączona z modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem lurdzkim.