Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu;

jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

 

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

 

W naszej parafii:

Zgodnie z postanowieniami I Synodu Diecezji Gliwickiej przygotowanie do bierzmowania trwa 2 lata i rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydaci są ponadto zobowiązani do systematycznego udziału w nauce religii w szkole oraz do udziału w spotkaniach dla kandydatów (odbywających się zgodnie z terminarzem podanym poniżej).

 

Spotkania dla pierwszego roku przygotowania (trzeci piątek miesiąca, po wieczornej mszy świętej, salka na probostwie):

 • 22 września 2023
 • 20 października 2023
 • 17 listopada 2023
 • 22 grudnia 2023
 • styczeń – spotkanie indywidualne z kandydatami w ramach odwiedzin kolędowych
 • 16 lutego 2024
 • 22 marca 2024
 • 19 kwietnia 2024
 • 17 maja 2024

 

Spotkania dla drugiego roku przygotowania (trzeci czwartek miesiąca, godz. 17:00, salka na probostwie):

 • 21 września 2023
 • 19 października 2023
 • 16 listopada 2023
 • 21 grudnia 2023
 • styczeń – spotkanie indywidualne z kandydatami w ramach odwiedzin kolędowych
 • 15 lutego 2024
 • 21 marca 2024

Bierzmowanie planowane jest około 22 kwietnia 2024 r.