Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest nałożenie rąk biskupich i namaszczenie czoła krzyżmem świętym w kształcie krzyża.

Formuła bierzmowania brzmi:
Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowanie stanowi dopełnienie chrztu. W sakramencie tym utwierdza Chrystus naszą wiarę mocą Ducha Świętego, abyśmy po chrześcijańsku żyli i naszą wiarę przed światem wyznawali.

W naszej parafii:
Przygotowanie trwa 3 lata. Uczniowie klas gimnazjalnych mają spotkania formacyjne w domu parafialnym. Terminarz tych spotkań młodzież otrzymuje na pierwszym spotkaniu powakacyjnym. Obecność na każdym stopniu formacji jest obowiązkowa.
Nieodłącznym elementem formacyjnym – bez którego pozbawiona jest ona właściwej sobie dynamiki – jest życie sakramentalne. Dlatego kandydaci do bierzmowania zobowiązani są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i Mszy młodzieżowej w trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 18.00.
Każda inna forma zaangażowania w życie Kościoła i parafii jest dodatkowym potwierdzeniem pragnienia i gotowości życia darami Ducha Świętego.